Návštěva běloruské delegace ve dnech 3. - 6. 10. 2016

Setkání s vedoucími představiteli běloruských institucí Gosstandart, BelGIM a BelGISS.

Dne 4. října 2016 proběhlo v prostorách ÚNMZ setkání s vedoucími představiteli Státního výboru pro standardizaci Běloruské republiky (Gosstandart), Běloruského státního institutu metrologie (BelGIM) a Běloruského státního institutu pro standardizaci a certifikaci (BelGISS).

Strany projednaly otázky spojené s rozvojem bilaterální spolupráce mezi běloruským Gosstandartem a ÚNMZ. Cílem setkání byla vzájemná výměna informací a diskuse nad návrhem Plánu realizace Memoranda o spolupráci v oblastech standardizace, metrologie a posuzování shody, které bylo podepsáno dne 19. května 2016 v Minsku. Zástupci běloruské delegace společně s představiteli ÚNMZ také přijali účast na „Business dni Běloruska“, který se konal dne 5.10. 2016 v rámci 58. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti