Návrh na zřízení nové technické normalizační komise – BIM

Odbor technické normalizace navrhuje zřízení TNK Organizace informací o stavbách (BIM).

Odbor technické normalizace po dohodě se zainteresovanými stranami navrhuje zřízení technické normalizační komise TNK Organizace informací o stavbách (BIM).

 

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

CEN/TC 442 Informační modelování staveb (BIM)

ISO/TC 59/SC 13 Organizace informací o stavebních procesech

 

Obor BIM se dotýká velmi širokého pole účastníků během výstavby. Od státní správy a veřejné vysoké školy na straně jedné až po projekční kanceláře, dodavatele staveb, oceňování staveb, facility management, zkušebny a zástupce výrobců jak materiálů a výrobků, tak především i zástupce softwarových společností. 

 

Hlavní úkoly TNK

Hlavním úkolem TNK bude spolupráce na revizích původních ČSN. Dále doporučení způsobu převzetí příslušných evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN a připomínkování návrhů ČSN přejímaných překladem.

  

Odbor technické normalizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 10. listopadu 2016.

   

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Dalibor

Tel: 221 802 145

e-mail: dalibor@unmz.cz

 

Vzor návrhu organizace na jmenování člena    Statut TNK

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti