NAPLŇOVÁNÍ PROJEKTU ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE (PROGRAM AID FOR TRADE) – „PODPORA ZLEPŠENÍ A ROZVOJE SEKTORU INFRASTRUKTURY KVALITY V SRBSKU“

Panelová diskuze a seminář ke zvýšení povědomí o evropské legislativě a normách v oblasti stavebních výrobků a specifických aspektech jejich aplikace

Ve dnech 30. – 31. 10. 2019 se konal ve městě Niš poslední ze tří dvoudenních seminářů "Key issues of application and use of Eurocodes in the area of concrete and reinforces concrete constructions" organizovaný ve spolupráci se Srbským institutem pro normalizaci (ISS) a Hospodářskou komorou Srbska v rámci naplňování projektu zahraniční rozvojové spolupráce - Aid for Trade "Podpora zlepšení a  rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku", jehož realizátorem je ÚNMZ. Seminář byl zaměřený na oblast aplikace Eurokódů v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí a zúčastnili se ho zástupci odborné veřejnosti (projekční kanceláře, university, stavební společnosti, výrobci a další zúčastněné subjekty). Program byl odborně zajištěn experty ÚNMZ, Kloknerova ústavu ČVUT, ISS a Technické university v Novim Sadu. Účastníci seminářů obdrželi výtisk srbské verze příručky vydané Evropskou komisí "“Eurocode 2: Background and Applications: Design of Concrete Buildings” zpracované v rámci projektu.

Semináři předcházelo setkání zástupců ISS, ÚNMZ, Ministerstva průmyslu Srbska, Ministerstva výstavby, dopravy a infrastruktury, Hospodářské komory Srbska a Institutu pro testování stavebních výrobků (IMS) v Bělehradě dne 29. 10. 2019. Panelová diskuze byla zaměřena na výstupy a doporučení vyplývající ze studie „Přehled srbského stavebního sektoru, na které se vztahuje evropské nařízení (EU) 305/2011, a jeho očekávaný dopad na průmysl“ zpracované v rámci dílčí aktivity projektu. Studie podpoří rozvoj srbských kapacit v oblasti stavebních výrobků a posílí je v oblasti kvality infrastruktury a zavádění evropských právních předpisů a norem, zejména s cílem rozšířit trh pro umístění těchto výrobků.

Podrobnější informace o projektu lze nalézt zde.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti