NAPLŇOVÁNÍ PROJEKTU ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE (PROGRAM AID FOR TRADE) – „PODPORA ZLEPŠENÍ A ROZVOJE SEKTORU INFRASTRUKTURY KVALITY V SRBSKU“

Semináře ke zvýšení povědomí o evropské legislativě a normách v oblasti stavebních výrobků a specifických aspektech jejich aplikace

Ve dnech 9. - 12. 9. 2019 se konaly ve městech Bělehrad a Novi Sad dva dvoudenní semináře "Key issues of application and use of Eurocodes in the area of concrete and reinforces concrete constructions", které byly organizovány ve spolupráci se Srbským institutem pro normalizaci (ISS) a Hospodářskou komorou Srbska v rámci naplňování projektu zahraniční rozvojové spolupráce - Aid for Trade "Podpora zlepšení a  rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku", jehož realizátorem je ÚNMZ. Jednalo se o odbornou aktivitu Výstupu 2 projektu zaměřeného na zvýšení povědomí zúčastněných subjektů a odborné veřejnosti o evropské legislativě a normách v oblasti stavebních výrobků a specifických aspektech jejich aplikace. Konkrétně byly semináře zaměřeny na oblast aplikace Eurokódů v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí, včetně předání českých zkušeností a znalostí týkajících se konkrétní aspektů implementace evropské legislativy a norem v oblasti stavebních výrobků. Seminářů se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti (projekční kanceláře, university, stavební společnosti, výrobci a další zúčastněné subjekty), odborně byl program seminářů zajištěn experty ÚNMZ, Kloknerova ústavu ČVUT, ISS a Technické university v Novim Sadu. Účastníci seminářů obdrželi výtisk srbské verze příručky vydané Evropskou komisí "“Eurocode 2: Background and Applications: Design of Concrete Buildings” zpracované v rámci projektu.

Podrobnější informace o projektu lze nalézt zde.

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku           Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku           Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti