Lodní výstroj

Posuzování shody lodní výstroje v České republice je založeno na plnění požadavků

nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji, které je účinné od 10. listopadu 2016.

 

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem podle nařízení vlády č. 345/2016 Sb.

OS 2452 - Vojenský technický ústav, s.p.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS

 

Evropská unie

Stránka Evropské unie

Stránka EMSA (European Maritime Safety Agency)

Notifikované osoby v EU

 

České znění relevantní směrnice a prováděcích nařízení

32014L0090 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji

32017R0306 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/306

32018R0773 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/773

32019R1397 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1397

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti