Interoperabilita evropského železničního systému

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. (PDF 1,5 MB),o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. (PDF 438 kB), nařízení vlády č. 289/2010 Sb. (PDF 102 kB), nařízení vlády č. 88/2012 Sb. (PDF 879 kB) a nařízení vlády č. 72/2016 Sb. (PDF 515kB)

Vyhláška 352/2004 Sb. (PDF 2 MB), o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému

4. železniční balíček

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody pro interoperabilitu evropského železničního systému

  • AO 258 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
  • AO 268 - České vysoké učení technické v Praze

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO.

Evropská unie

 

 

Český překlad relevantních směrnic EU

32008L0057 (PDF 249 kB)

32009L0131 (PDF 721 kB)

32011L0018 (PDF 762 kB)

32013L0009 (PDF 725 kB)

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti