Interní protikorupční program

ÚNMZ plní povinnosti dle nařízení vlády č. 145 ze dne 15. června 2015 a k 01. 07. 2015 zřizuje emailovou schránku protipravnijednani@unmz.cz a na průčelí budovy byla umístěna pevná schránka pro podání oznámení týkajících se podezření na spáchání protiprávního jednání, kde je možno podávat podněty i anonymně.

Prošetřovatel: Mgr. Milan Kytlička (protipravnijednani@unmz.cz)

NV č. 145 ke stažení zde.

Interní protikorupční program ÚNMZ a přílohy ke stažení (aktualizováno k 30.11.2015)

IS 37 Interní protikorupční program

IS 37_SP 01 Katalog hlavních rizikových oblastí

IS 37_SP 02 Korupční rizika odboru XY

IS 37_SP 03 Korupční rizika ÚNMZ

IS 37_SP 04 Anonymní formulář zaměstnance

IS 37_SP 05 Pravidelné úkoly spojené s IPP

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti