Informace o konání Semináře ke směrnici 98/34/ES

Dne 5. června 2015 se v Klubu Lávka na adrese Novotného lávka 1, 110 000 Praha 1 uskuteční Seminář ke směrnici 98/34/ES. Seminář je organizován z iniciativy ÚNMZ, jako Kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES, ve spolupráci se dvěma zástupci Evropské komise (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) a klade si za cíl prohloubit povědomí o existenci dané problematiky. Jednacím jazykem bude angličtina.

Reprezentanti Evropské komise seznámí přítomné mimo jiné s působností směrnice 98/34/ES; právními důsledky nesplnění povinností v ní stanovených (např. nenotifikování návrhu technického předpisu, nedodržení období pozastavení prací, apod.). Ve výkladu nebudou chybět
ani témata jako ‘one-stop-shop‘, potřeba doložky vzájemného uznávání pro návrhy v neharmonizované oblasti, atd., notifikace technických předpisů podle Dohody o technických překážkách obchodu.

 

Předběžný program k semináři je obsažen v příloze.  

 

Ověření nabytých znalostí v praxi si účastníci budou moci vyzkoušet prostřednictvím praktických příkladů, které jim zástupci Evropské komise připraví k řešení.

 

Účastníci budou mít možnost neformálně konzultovat své eventuální problémy spojené s používáním směrnice 98/34/ES a rovněž bude vyčleněn dostatek času na dotazy.

 

V případě zájmu, prosíme o závazné potvrzení účasti na e-mailovou adresu: lopojdova@unmz.cz,
a to nejpozději do 15. 5. 2015.

Seminář je určen především pro zaměstnance z řad ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. V případě volné kapacity je možná účast i podnikatelských subjektů, pro jejich účast je však nezbytné potvrzení ze strany ÚNMZ.

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti