Informace k vydání ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

V únoru 2016 vychází „ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“.

V únoru 2016 vychází veřejností netrpělivě očekávané technické normy:

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

 

Základní informace o obou ČSN, které jsou k dispozici v českém jazyce, jsou přístupné zdarma v Seznamu ČSN.

Přístup do plných textů norem v elektronické podobě je možný prostřednictvím předplatitelské služby ČSNonline.

Tištěné normy lze zakoupit v Informačním centru ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha 1, nebo u smluvních distributorů ČSN.

 

Pro přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 a z ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015 bylo na mezinárodní úrovni dohodnuto tříleté období od vydání těchto technických norem, tj. od září 2015. Případné dotazy týkající se certifikace doporučujeme směřovat na akreditované organizace vydávající certifikáty podle těchto norem.

 

Další informace o ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 najdete na webových stránkách ISO.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti