Informace k revizi ISO 9001 a ISO 14001

Revize technických norem „ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“ postoupily do fáze finálního hlasování.

Návrhy ISO 9001 a ISO 14001 v červenci vstoupily do finálního hlasování, které bude ukončeno v září. Poté na obě technické normy čeká už jen jeden krok, a to schválení jejich konečného znění v normalizačních organizacích ISO a CEN.

Konečné verze ISO 9001 a ISO 14001 by podle harmonogramu měly být vydány do konce roku 2015.

Do šesti měsíců od jejich dostupnosti (tj. pravděpodobně v průběhu prvního pololetí 2016) budou ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 vydány v českém jazyce. O jejich vydání budeme veřejnost informovat.

Další informace týkající se revize ISO 9001 a ISO 14001 najdete na webových stránkách ISO.

 

9001: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1987

14001:  http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1985

 

Případné dotazy týkající se procesu revize směřujte na kontaktní osoby ÚNMZ:

ISO 9001:  Ing. Kristýna Žiaková, ziakova@unmz.cz

ISO 14001:  Ing. Alena Mastná, mastna@unmz.cz

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti