Certifikační systém OIML

Dnem 1. ledna 2018 začal platit nový jednotný certifikační systém OIML.

Dnem 1. ledna 2018 začal platit nový jednotný certifikační systém, označený jako OIML-CS, řízený Mezinárodní organizací pro legální metrologii (OIML). Tento certifikační systém dává výrobcům měřidel, která mohou být v jednotlivých zemích při uvádění na trh metrologicky regulována, možnost získat certifikát OIML (na základě provedení požadovaných zkoušek s kladným výsledkem), který osvědčuje splnění příslušných požadavků mezinárodních doporučení v legální metrologii (uvedených v příslušném dokumentu OIML R). Blíže k fungování certifikačního systému OIML-CS naleznete na stránkách OIML zde.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti