Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. /PDF 7 MB/ , o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravontické prostředky.

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody aktivních implantabilních zdravotnických prostředků

AO 201 - Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS/UNO. 

Národní informační systém zdravotnických prostředků - právní předpisy

Evropská unie

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti