37. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU (KTPO)

Dne 3. listopadu 2014 se v 9:30 hod. uskuteční v zasedací místnosti "List" budovy ÚNMZ na Biskupském dvoře (Biskupský dvůr 5, Praha 1) 37. zasedání Komise pro technické překážky obchodu.

Pozvánka, včetně programu jednání, bude v dostatečném předstihu zveřejněna na stránkách ÚNMZ. Bližší informace o KTPO jsou umístěny zde.

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti