20. květen – Světový den metrologie

Letošním motem Světového dne metrologie je „Měření v každodenním životě“.

Světový den metrologie je každoroční připomínkou výročí podpisu Metrické konvence sedmnácti státy dne 20. května 1875. Tato dohoda vytvořila rámec mezinárodní spolupráce v oblasti vědy o měření a jejího průmyslového, obchodního a společenského užití. Původní cíl Metrické konvence – celosvětová jednotnost měření – zůstává dodnes stejně důležitý, jako byl v roce 1875. Projekt Světový den metrologie uskutečňují společně BIPM (Mezinárodní úřad pro váhy a míry) a CIML (Mezinárodní výbor pro legální metrologii).

Více informací se dozvíte na stránkách http://www.worldmetrologyday.org/index.html.

Volně převzatý článek z čísla 2/2013 časopisu Metrologie: Měření v denním životě.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti