Podmínky užívání stránek

Jakékoliv užití internetových stánek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) nebo jejich jakékoliv části pro jinou než osobní potřebu je možné jen s písemným souhlasem ÚNMZ a v takových případech musí být stránky www.unmz.cz uvedeny jako zdroj. Zejména je zakázáno publikování nebo šíření obsahu, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na internetových stánkách ÚNMZ, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek